umów badania

Poznaj ofertę EMC Instytut Medyczny, by mieć pewność, że zdrowie Twoich pracowników jest w dobrych rękach!

Medycyna pracy

Medycyna pracy to dziedzina, która zajmuje się ochroną zdrowia pracowników przed wpływem szkodliwych czynników środowiska pracy. Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek posiadania umowy z wybraną placówką medyczną w celu zapewnienia opieki profilaktycznej swoim pracownikom. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu EMC Instytut Medyczny pomaga firmom takim, jak Twoja wywiązać się z obowiązków regulowanych przez przepisy, realizując badania z zakresu Medycyny Pracy.

medycyna pracy
Badania profilaktyczne
w EMC Instytut Medyczny

Badania profilaktyczne Medycyny Pracy polegają na ocenie możliwości pracownika na określonym stanowisku w konkretnych warunkach. W tym przypadku uwzględnione zostają czynniki szkodliwe oraz uciążliwe w danym środowisku pracy. Pod pojęciem badania profilaktyczne kryją się:

 1. badania wstępne,
 2. badania okresowe,
 3. badania kontrolne,
 4. badania sanitarne.

Badania te są wykonywane na podstawie skierowania zawierającego opis charakteru pracy oraz ewentualnych zagrożeń związanych ze stanowiskiem.

Pracodawca ma obowiązek skierować na nie:

 • nowozatrudnionych pracowników przed podjęciem pracy,
 • pracowników zmieniających stanowisko pracy,
 • każdego pracownika w sytuacji, gdy zmienia się jego charakter stanowiska pracy, a tym samym pojawiają się nowe zagrożenia.

Pracodawca ma obowiązek skierować na nie:

 • osoby pracujące już na konkretnym stanowisku, przed zakończeniem ważności zaświadczenia.

Częstotliwość badań okresowych reguluje Kodeks Pracy, a jest to uzależnione od zajmowanego stanowiska oraz zagrożeń, jakie się z nim wiążą. Badania okresowe należy wykonywać w przedziale od 2 do 5 lat.

Badaniom kontrolnym podlega każdy pracownik, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Celem tych badań jest stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na konkretnym stanowisku. Każde orzeczenie lekarskie jest wydawane przez lekarzy uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń. Pracodawca w żadnym wypadku nie może dopuścić do tego, by pracownik podjął pracę bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. W tym przypadku odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich, ciąży na pracodawcy.

Celem badań sanitarno-epidemiologicznych jest wykluczenie (lub wykrycie) schorzeń, mogących stanowić przeciwwskazanie do pracy w kontakcie z żywnością lub wykluczenie chorób przenoszonych drogą kropelkową u osób, których praca związana jest ze stałym kontaktem z ludźmi. Mowa tu o branżach takich jak m.in.: gastronomia, hotelarstwo, służba zdrowia oraz oświata. Na pełne badanie składają się badanie lekarskie oraz laboratoryjne. Cały proces kończy się wydaniem zaświadczenia o zdolności do wykonywania pracy lub o czasowych bądź trwałych przeciwwskazaniach do tego.

badania profilaktyczne
Poznaj ofertę EMC Instytut Medyczny, by mieć pewność, że zdrowie Twoich pracowników jest w dobrych rękach!

Na naszą ofertę składają się:

 • lekarz i pielęgniarka medycyny pracy;
 • neurolog, laryngolog, dermatolog;
 • okulista (wykonuje komputerowe badanie wzroku);
 • spirometria, audiometria, RTG, EKG, badania laboratoryjne;
 • badania dla kierowców;
 • testy psychotechniczne;
 • badania osób posiadających pozwolenie na broń;
 • badania osób ubiegających się o posiadanie broni i wydanie licencji;
 • badania dla pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące;
 • szczepienia ochronne (niezbędne w związku z wykonywaną pracą);
 • przegląd stanowisk pracy oraz komisje BHP.

Nasze doświadczenie oraz
profesjonalizm doceniło
300 firm i 20 000 pracowników!

W celu zawarcia umowy zapraszamy do kontaktu!

Wrocław / Oleśnica
Michaela Kobylańska
Koordynator sprzedaży usług medycznych
michaela.kobylanska@emc-sa.pl
Wrocław
Pn-pt: 8.00-14.30
+48 787 098 850
Oleśnica
Pn-pt: 8.00-14.30
+48 787 098 850

Poznań
Anna Miechowiak
sprzedaz@certus.med.pl
61 887 78 15
+48 514 362 680

poznaj ofertę
Dlaczego warto wybrać EMC Instytut Medyczny, czyli co nas wyróżnia na rynku?

W trosce o zadowolenie każdego Klienta oferowana przez nas realizacja i koordynacja badań Medycyny Pracy odbywa się na najwyższym poziomie, a świadczą o tym następujące kwestie:

 • Wszystkie niezbędne badania, konsultacje oraz wydanie orzeczenia realizujemy w ciągu 1 dnia.
 • Każdy Klient posiada dedykowanego opiekuna, którego zadaniem jest optymalizacja działań w zakresie Medycyny Pracy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.
 • Nasze usługi są kompleksowe.
 • Dysponujemy nowoczesnym sprzętem diagnostycznym.
 • Świadczenia realizujemy przez 5 dni w tygodniu.
 • Wizyty umawiamy telefonicznie na konkretny termin.
 • Nasze placówki znajdują się w dogodnych lokalizacjach.
 • Nasz personel składa się z miłych i kompetentnych specjalistów.
dlaczego warto
EMC Przychodnie Wrocław
i Oleśnica zapewniające
świadczenia w ramach
Medycyny Pracy:
WROCŁAW
ul. Wejherowska 28, bud. 4
poniedziałek – piątek, godz. 7.00-18.00
WROCŁAW
ul. Łowiecka 24
poniedziałek – piątek, godz. 8.00-16.00
WROCŁAW
ul. Powstańców Śląskich 95
poniedziałęk - piątek, godz. 7.00-14.30
OLEŚNICA
ul. 3 Maja 43-46A
poniedziałek – piątek, godz. 7.00-14.35
KATOWICE
ul. Morawa 31
poniedziałek – piątek, godz. 7.00-14.35
(pielęgniarka medycyny pracy)
POZNAŃ
ul. Grunwaldzka 156
poniedziałek - piątek,
POZNAŃ
ul. Dąbrowskiego 262/280
poniedziałek - piątek,
POZNAŃ
ul. Wagrowskiej 6
poniedziałek - piątek,
przychodnie EMC
Zapytanie ofertowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celach kontaktowych. Mam świadomość, że mogę w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Instytut Medyczny S.A. ul. Pilczycka 144-148; 54-144 Wrocław NIP: 894-28-14-132; REGON: 933040945, KRS: 0000222636 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział oraz Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o., ul. gen. Józefa Bema 5-6, 59-300 Lubin, KRS 0000388035, REGON 021537784, NIP 6922498023, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest EMC Instytut Medyczny S.A. ul. Pilczycka 144-148; 54-144 Wrocław NIP: 894-28-14-132; REGON: 933040945, KRS: 0000222636 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział oraz Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o., ul. gen. Józefa Bema 5-6, 59-300 Lubin, KRS 0000388035, REGON 021537784, NIP 6922498023. Informujemy o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych. Podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne.
Preferujesz kontakt telefoniczny?

Skontaktuj się z naszymi dedykowanymi doradcami:

Wrocław / Oleśnica
+48 787 098 850

Poznań
+48 539 539 143
+48 618 877 815
+48 618 877 816